Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bařina Jaromír - - - .. .. - - - -
Jedlička Robert Iv Iv Iv - - - - - .. -
Roháček Ladislav - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0/9 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1/18 Absc Absc
1/19 Absc Absc
1/20 Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Březinová Eva
1 přesun >> MAT A3 na 14.5. 3. hod
6 přesun >> MAT A3 na 12.5. 6. hod
Gažarová Magdalena
3 změna INF L4 3/5
4 změna INF L4 3/5
Ivanič David
0 supl. (Je NEM) PRA E2 (PRA1) 0/6 přespočetná hod.
1 supl. (Je NEM) PRA E2 (PRA1) 0/6 přespočetná hod.
2 supl. (Je NEM) PRA E2 (PRA1) 0/6 přespočetná hod.
5 přesun >> ENA A3 na 10.5. 5. hod
Kopečná Hana
3 přesun >> ANG E3 na 12.5. 6. hod
4 přesun >> ANG A3 na 8. hod
8 přesun << ANG A3 DisV z 4. hod
Machová Jitka
2 výměna >> ČJL A1 na 6.5. 3. hod
Pastorková Hana
1 změna ANG L4 1/18
2 změna KOA L4 1/18
Pavlíčková Jana
2 výměna << FYZ A1 DisV z 6.5. 3. hod
4 přesun >> MAT E3 na 12.5. 3. hod
Rudolf Michal
1 navíc MIT A3 (MIT1) 0/7 za odpadlou
2 navíc MIT A3 (MIT1) 0/7 za odpadlou
2 přesun >> EPO E4 na 11.5. 6. hod
3 přesun << EPO E3 0/7 z 11.5. 8. hod
3 odpadá EPO E4 (EPO1) zrušeno
4 přesun << EPO E3 0/7 z 14.5. 3. hod
4 odpadá EPO E4 (EPO1) zrušeno
5 navíc MIT A3 (MIT2) 0/7 za odpadlou
6 navíc MIT A3 (MIT2) 0/7 za odpadlou
Rudolfová Eva
5 přesun >> INF E3 na 10.5. 8. hod
6 přesun >> INF E3 na 10.5. 9. hod
Vlk Ivo
3 přesun << KOC A3 1/8 z 14.5. 3. hod
3 přesun >> ATT A3 na 9. hod
4 přesun << KOC A3 1/8 z 14.5. 4. hod
5 přesun << KOC E3 1/10 z 12.5. 5. hod
6 přesun << KOC E3 1/10 z 12.5. 6. hod
9 přesun << ATT A3 DisV z 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
A1
2 FYZ DisV výměna << Pl z 6.5. 3. hod
2 ČJL výměna >> na 6.5. 3. hod
A3
1 MIT MIT1 0/7 navíc Rf
1 MAT přesun >> na 14.5. 3. hod
2 MIT MIT1 0/7 navíc Rf
3 KOC 1/8 přesun << Vk z 14.5. 3. hod
3 ATT přesun >> na 13.5. 9. hod
4 KOC 1/8 přesun << Vk z 14.5. 4. hod
4 ANG přesun >> na 13.5. 8. hod
5 MIT MIT2 0/7 navíc Rf
5 ENA přesun >> na 10.5. 5. hod
6 MIT MIT2 0/7 navíc Rf
6 MAT přesun >> na 12.5. 6. hod
8 ANG DisV přesun << Ko z 4. hod
9 ATT DisV přesun << Vk z 3. hod
E2
0 PRA PRA1 0/6 supluje Iv (Je)
1 PRA PRA1 0/6 supluje Iv (Je)
2 PRA PRA1 0/6 supluje Iv (Je)
E3
3 EPO 0/7 přesun << Rf z 11.5. 8. hod
3 ANG přesun >> na 12.5. 6. hod
4 EPO 0/7 přesun << Rf z 14.5. 3. hod
4 MAT přesun >> na 12.5. 3. hod
5 KOC 1/10 přesun << Vk z 12.5. 5. hod
5 INF přesun >> na 10.5. 8. hod
6 KOC 1/10 přesun << Vk z 12.5. 6. hod
6 INF přesun >> na 10.5. 9. hod
8 ATT odpadá (Je)
E4
2 EPO přesun >> na 11.5. 6. hod
3 EPO EPO1 odpadá (Rf)
3 EPO EPO2 odpadá (Ba)
4 EPO EPO1 odpadá (Rf)
4 EPO EPO2 odpadá (Ba)
L4
1 ANG 1/18 změna Pa
2 KOA 1/18 změna Pa
3 INF 3/5 změna Ga
4 INF 3/5 změna Ga
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou